Dzisiaj jest: 19.09.2019
Imieniny: Januarego, Konstancji

* UWAGA!!  Nowe rachunki VAT - Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) -  SZCZEGÓŁY.

* UWAGA!!  Rozporzadzenie o  Ochronie Danych Osobowych (RODO) - SZCZEGÓŁY.

* UWAGA!!  Rozporzadzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. - SZCZEGÓŁY.

* UWAGA!!  Zmiany  w usłudze bankowości internetowej eBankNet od 01-09-2017 r. - SZCZEGÓŁY.

* Komunikaty  bezpieczeństwa dotyczące bankowości elektronicznej  - SZCZEGÓŁY.

* Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczegow w Gostyninie - SZCZEGÓŁY.

* Informacje podlegające ujawnieniu na dzień 31.12.2018 r.  - SZCZEGÓŁY.

* System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Gostyninie  - SZCZEGÓŁY.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie
09-500 Gostynin
ul. Rynek 4/5
tel./faks: 0-24-2353051 , 0-24-2353052
Bank Spółdzielczy w Gostyninie jest zrzeszony z
Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Copytight © Bank Spółdzielczy w Gostyninie polityka prywatności powered by netster 2.1