Dzisiaj jest: 25.03.2023
Imieniny: Ireneusza, Marioli

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

 

 WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.


Z wakacji kredytowych można skorzystać gdy spełnione są poniższe warunki:

1.       Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.

2.       Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

3.       Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.

4.       Zakupiona nieruchomość służy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.


Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane;

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

1)      osobiście w Placówce Banku (wymagana obecność wszystkich kredytobiorców),


UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Bank Spółdzielczy w Gostyninie
09-500 Gostynin
ul. Rynek 4/5
tel./faks: 0-24-2353051 , 0-24-2353052
Bank Spółdzielczy w Gostyninie jest zrzeszony z
Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Copytight © Bank Spółdzielczy w Gostyninie polityka prywatności powered by netster 2.1