Dzisiaj jest: 05.07.2020
Imieniny: Antoniego, Karoliny

OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Gostyninie ul. Rynek 4/5 informuje, że  w dniu

04.06.2019r. o godz. 13 00

w Sądzie Rejonowym w Płocku ul. Kilińskiego 10b, odbędzie się

DRUGA  licytacja

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 78/56 o pow. 1.116 m2 i 78/57 o pow. 1.037 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00090748/7.

Działki niezabudowane, teren płaski, zakrzaczony, położone przy gruntowej, utwardzonej żwirem drodze gminnej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz zabudowy przemysłowej. Działka z dostępem do mediów w zakresie: energia elektryczna, wodociąg gminny.

Wg PZP/Studium gminy Bodzanów działki położone na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowej.

 

Suma oszacowania wynosi 80 200,00 zł.                              

 

Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 53 500,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 8 020,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA
85 20300045 1110 0000 0203 0240 NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Gostyninie
tel. (24) 235-30-51 wew. 22 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym
w Płocku Tomaszem Peda, tel. (24) 262-24-30.

 

Bank Spółdzielczy w Gostyninie
09-500 Gostynin
ul. Rynek 4/5
tel./faks: 0-24-2353051 , 0-24-2353052
Bank Spółdzielczy w Gostyninie jest zrzeszony z
Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Copytight © Bank Spółdzielczy w Gostyninie polityka prywatności powered by netster 2.1